English         Contact    Harta site       Cautare        

LITERATURILE NAŢIONALE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII.
PROBLEMA CANONULUI

Universitatea din Bucureşti
Centrul de cercetare "Tudor Vianu" - proiectul LIRCO
31 octombrie - 1 noiembrie 2008

Într-o epocă a multiculturalismului, a identităţilor proiectate multiplu şi a unei imense producţii culturale, domeniul de studiu al literaturii se modifică neîncetat, transformându-şi din mers nu doar conceptele cu care operează, ci - mai cu seamă - raportarea la contextul cultural contemporan.

Colocviul Centrului de cercetare "Tudor Vianu" - proiectul LIRCO din 31 octombrie - 1 noiembrie 2008 se înscrie în linia cercetărilor recente privitoare la identitatea culturală în contextul globalizării. Temele pe care ne propunem să le discutăm au pornit de la întrebări precum: Care sunt instanţele care definesc conceptul de "literatură naţională" în secolul XXI? În ce fel influenţează conceptul de globalizare studiul literaturii? Mai poate fi concepută literatura naţională în absenţa raportării la "literatura globală"? Literatura comparată, studiile culturale, teoria şi istoria literară sunt disciplinele chemate să îşi pună astfel de întrebări.

Colocviul este structurat pe 3 secţiuni: prima, predominant teoretică, va analiza construcţia şi modurile de funcţionare ale unor concepte de largă circulaţie în discursul comparatisticii actuale (literatură europeană, globalizare, canon şi identitate culturală); cea de-a doua se focalizează asupra imaginii pe care o are literatura română în cultura occidentală contemporană şi asupra propriilor strategii de (re)definire identitară şi promovare pe piaţa europeană/ globală a bunurilor simbolice; a treia secţiune - organizată sub forma unui workshop - se opreşte asupra învăţământului ca element formator şi ca vehicul al canonului literar.

PDF Detalii
Lista participantilor
PDF Détails

Conferintele Centrului "Tudor Vianu"

2007:"Ideea de prezenta. Mituri si religii ale prezentei. Metafizici ale prezentei. Prezenta în literatura, în arte si în stiintele umane", 30 noiembrie-1 decembrie 2007, Uniunea Scriitorilor din România/ Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti.

2006:"Legitimitate si legitimare în cultura si în societate/ Legitimating Cultures, Cultures of Legitimacy", 23-25 noiembrie 2006, Uniunea Scriitorilor din România/ Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti.